Центр іноземної
літератури

B2 First for Schools (FCE)

Екзамени Cambridge Assessment English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:
 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне підґрунтя, стать або фізичні вади

B2 First (FCE) — це екзамен рівня upper-intermediate або рівня В2, згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2015 році.

Сертифікат B2 First дає можливість:
 • працювати в англомовному середовищі
 • вчитися на рівні upper-intermediate в англомовних навчальних закладах
 • жити або подорожувати самостійно у англомовній країні
 • претендувати на здобуття вченого звання науково-педагогічного співробітника

B2 First for Schools — різновид цього екзамену, спеціально розроблений для школярів.

Ключові особливості:
 • відповідає тому ж самому формату і тому ж самому рівню, що і B2 First, тобто upper-intermediate
 • надає так само міжнародно визнаний сертифікат, за умови успішного складання
 • відповідає досвіду та інтересам школяра, що і є відмінністю від звичайного іспиту
 • є логічним продовженням екзаменів попередніх рівнів А2 Key for Schools та В1 Preliminary for Schools
 • спонукає школярів до складання міжнародних іспитів та формує позитивний досвід
 • сертифікат можна використовувати для вступу до вишів або з метою отримання візи

Згідно із наказом міністерства освіти і науки України, учні одинадцятих класів, що у поточному навчальному році отримали сертифікат Cambridge Assessment English із рівнем не нижче В1 для загальноосвітніх шкіл, та рівнем не нижче В2 для спеціалізованих шкіл, отримають за ДПА з англійської мови автоматично 12 балів.

Зміст екзамену

Reading & Use of English

тривалість – 1 год. 15 хв., 7 частин, 52 питання
Зміст завдання:
Частина 1 (8 питань, кожне 1 бал)
Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити. На кожен пропуск дається чотири варіанти відповіді.
Частина 2 (8 питань, кожне 1 бал)
Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити самостійно.
Частина 3 (8 питань, кожне 1 бал)
Подано текст з вісьмома пропусками, основи пропущених слів подані поряд із текстом, треба заповнити пропуски, змінюючи основу слова так, щоб отримати пропущене.
Частина 4 (6 питань, кожне до 2х балів)
Подано шість окремих пар речень і ключове слово до кожної пари. Друге речення в кожній парі має пропуск. Треба заповнити його так, щоб зміст речень був подібний, при цьому використавши від двох до п'яти слів, включаючи ключове слово.
Частина 5 (6 питань, кожне 2 бали)
Подано текст і шість питань до нього. До кожного питання є чотири варіанти відповіді, треба відповісти на питання згідно зі змістом тексту.
Частина 6 (6 питань, кожне 2 бали)
Подано текст із шістьма пропущеними реченнями, що приводяться після тексту у випадковому порядку разом із одним зайвим реченням. Треба заповнити пропуски.
Частина 7 (10 питань, кожне 1 бал)
Подано текст або декілька коротких текстів і десять тез до них. Треба підібрати до якої частини тексту підходить кожна теза, до одної частини тексту може підходити декілька тез.
Вміння, що перевіряються:
 • розуміння художніх та нехудожніх текстів з книг, журналів, газет
 • вміння виділити специфічну інформацію
 • розуміння особливостей організації тексту та його структури
 • вміння визначити настрій, ставлення, тон, мету, головну думку, контекст, підтекст
 • практичні навички з граматики, лексики та використання мови (Use of English)
 • використання закінчень, знання принципів словотвору
 • знання особливостей сполучуваності слів
 • виконання завдань на рівні тексту та речення

Writing

тривалість – 1 год. 20 хв. 2 частини 2 питання (в 2-й частині одне питання з трьох на вибір)
Зміст завдання:
Частина 1 (1 питання)
Подана ситуація, ввідний текст та питання. Треба написати есе розміром від 140 до 190 слів, відповівши на питання, використавши дві дані нотатки і висловивши власну думку.
Частина 2 (1 питання з трьох на вибір)
Подана ситуація та ввідний текст. Треба написати статтю, офіційного чи неофіційного листа, доповідь, або відгук, відповідно до обраного питання (розміром від 140 до 190 слів).
Вміння, що перевіряються:
 • здатність писати різні види тексту (есе, стаття, офіційний чи неофіційний лист, доповідь, відгук)
 • вміння писати згідно з поданими нотатками
 • навичка погоджуватися або не погоджуватися з твердженням
 • вміння порівнювати та протиставляти поняття
 • вміння висловити та аргументувати свою думку, зробити висновок

Listening

приблизно 40 хв. 4 частини, 30 питань
Зміст завдання:
Частина 1 (8 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати вісім уривків з діалогів різних людей, кожен тривалістю, приблизно, 30 секунд. До кожного уривку є одне питання і три варіанти відповіді, треба відповісти на питання.
Частина 2 (10 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати монолог тривалістю 3-4 хвилини. До монологу подано десять речень з пропущеною інформацією. Треба заповнити пропуски, згідно з почутим.
Частина 3 (5 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати п'ять, пов'язаних між собою, монологів, кожен тривалістю, приблизно, 30 секунд. До них є п'ять питань і вісім відповідей (три з них зайві), треба підібрати відповіді до питань.
Частина 4 (7 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати інтерв'ю або діалог між двома людьми, тривалістю 3-4 хвилини. До нього є сім питань, до кожного питання є три варіанти відповіді, треба відповісти на питання.
Вміння, що перевіряються:
 • вміння розрізняти почуття, ставлення та основну думку мовця, а також мету, суть, функцію і тему висловлювання
 • вміння розуміти, в чому мовці погоджуються, а в чому ні
 • вміння виділити специфічну інформацію
 • розуміння різних видів усного матеріалу, у тому числі лекції, радіо-передачі, виступи і розмови

Speaking

14 хв., 4 частини (кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)
Зміст завдання:
Частина 1 (Інтерв'ю, 2 хвилини)
Екзаменатор ставить кожному кандидату загальні питання.
Частина 2 (Розгорнута відповідь, 4 хвилини на обох кандидатів)
Подано дві фотографії для обговорення. Кандидат має розгорнуто висловити свою думку протягом 1 хвилини, другий кандидат має дати коментар (30 секунд) на відповідь першого, потім вони міняються ролями.
Частина 3 (Спільне завдання, 4 хвилини на обох кандидатів)
Кандидатам дано усні інструкції і письмові нотатки для обговорення, вони мають дискутувати на задану тему протягом 2 хвилин, потім дається 1 хвилина на завдання з прийняття рішення.
Частина 4 (Дискусія, 4 хвилини)
Кандидати мають дискутувати на теми пов'язані із попереднім спільним завданням.
Вміння, що перевіряються:
 • здатність відповідати на загальні питання
 • здатність до монологу
 • вміння описувати, порівнювати, протиставляти
 • здатність до мовленнєвої взаємодії, обміну думками із екзаменатором або іншим кандидатом
 • вміння висловлювати та аргументувати власну думку, погоджуватися або заперечувати, вносити пропозиції, розмірковувати, оцінювати, приймати рішення через перемовини

Оцінювання

Кожне завдання із компоненту Writing оцінюється згідно чотирьох критеріїв:

 • зміст (відповідність темі, назві, завданню, чіткий початок, середина та закінчення оповіді)
 • комунікативне досягнення (послідовність оповідання, здатність висловити головну думку, здатність втримувати увагу читача)
 • організація (зв'язність та логічність оповідання, доцільне використання пов'язуючих слів та лементів, на приклад: when, and, suddenly, so, who, this…)
 • мова (правильність використання граматики та лексики, відповідність вживаних структур та словникового запасу очікуваному рівню; приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису)

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Критерії компоненту Writing оцінюється згідно наступної шкали:

5 балів
 • написане повністю відповідає завданню
 • читачу не треба докладати зусилля, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення повністю відповідають комунікативній меті
4 бали
 • написане відповідає завданню
 • читачу треба докласти мінімальних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
3 бали
 • задовільна відповідність завданню
 • читачу треба докласти певних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
 • або
 • один елемент повідомлення пропущений, але всі інші відповідають комунікативній меті
2 бали
 • написане недостатньо відповідає завданню
 • читачу треба докласти помітних зусиль, щоб прочитати написане
 • деякі елементи повідомлення пропущені або недоцільно використані, таким чином повідомлення тільки частково відповідає комунікативній меті
1 бал
 • написане ледь відповідає завданню
 • читачу треба докласти значних зусиль, щоб прочитати написане
 • дуже мала частина повідомлення відповідає комунікативній меті
0 балів
 • зміст повністю невідповідний або незрозумілий
 • або
 • замало слів для оцінювання

Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно чотирьох критеріїв:

 • граматика та лексика (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики і лексики)
 • організація дискурса (впевненість та динамічність мовлення, доцільне використання пов'язуючих слів та лементів, дискурсних маркерів)
 • вимова (правильна вимова та інтонація, ; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)
 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність підтримувати розмову на різні теми, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Оцінки та результати

Екзамен В2 First / First for Schools надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати отримують електронного листа Statement of Results. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR) між B1 та C1, отримують сертифікати.

Градація результатів

Grade A (180-190 балів)
Якщо кандидат на іспиті час від часу демонструє знання вищі за рівень B2, він/вона отримує Grade A та сертифікат із зазначенням рівня C1.
Grade B та C (160-179 балів)
Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень B2, він/вона отримує Grade B або C та сертифікат із зазначенням рівня B2.
CEFR Level B1 (140-159 балів)
Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень B2, але в межах рівня B1, він/вона отримує сертифікат із зазначенням рівня B1.